tradičná čínska medicína

Diagnostika

Diagnostika pulzu

Diagnostika pulzu

Diagnostika podľa TČM

sa opiera o pozorovanie, počúvanie, vypytovanie, pohmat (pulz) a pozorovanie jazyka. Na základe zistených príznakov praktik TČM vytvorí obraz problému a následne navrhne postup na jeho odstránenie. Diagnostika je základom pred nasledovnou terapiou.

Tradičná Čínska Medicína má viacero nástrojov, ako s problémom bojovať: fytoterapiou, akupunktúrou, dietetikou, masážami a čínskym zdravotným cvičením Gui Gen Qi Gong.

Fytoterapia

Fytoterapia

Fytoterapia – liečenie rastlinami – sa zaoberá využívaním rastlinných liečiv na odstránenie ochorenia. Byliny pochádzajú najčastejšie z Číny, aby bola dodržaná geoautenticita – iné zloženie pôdy, iná klíma. Byliny sa podávajú vo forme TANGov – odvarov, alebo WANov – zlisovaných bylín do guľôčok.

Laserpunktúra

Laserpunktúra

Akupunktúra – využíva pôsobenie ihličiek na akupunktúrne body, ktoré sú vybrané podľa diagnostikovaného problému. Akupunktúra sa aplikuje najčastejšie  1 až 2 krát do týždňa. V našom zariadení ponúkame neinvazívnu akupunktúru – elektropunktúru alebo laser – punktúru, pričom obe sú absolútne bezbolestné. Pri elektropunktúre využívame pôsobenie elektrických impulzov na stimulovanie akupunktúrnych bodov. Pri laserpunktúre sa jedná o svetelný lúč, ktorý pokožku nepoškodzuje, nezahrieva, ale taktiež stimuluje akupunktúrne body.

Dietetika – na udržanie zdravia a harmonizáciu telesných funkcií využíva tradičná čínska medicína tritisíc rokov starý celostný stravovací systém. Hlavná zásada, ktorú je potrebné pri dietetike dodržiavať znie: „Nevhodnou stravou môžeme veľa pokaziť, avšak ak budeme jesť správne, môžeme si polepšiť.“ Preto v dietetike sú odporúčané vhodné i nevhodné potraviny, bez nutnosti sledovania množstva prijatých kalórií a držania radikálnych odtučňovacích kúr.

Čínska masáž - moxovanie

Čínska masáž – moxovanie

Čínska masáž je masáž, pri ktorej sa využíva bankovanie, moxovanie a gua shu. Je vykonávaná podľa individuálnych potrieb  klienta, s prihliadnutím na jeho zdravotný stav. Pri masáži je možné využiť i TDP lampu.

GuiGen QiGong

GuiGen QiGong

Kurzy čínskych zdravotných cvičení Gui Gen Qi Gong sú zamerané na doplnenie energie a spriechodnenie energetických dráh. Sú vhodné pre všetky vekové kategórie, nie sú fyzicky náročné. Po sérii cvičení si klient osvojí cvičebné návyky a cvičiť môže sám doma.

Vstupná diagnostika

trvá 60 až 90 minút. Počas konzultácie praktik TČM zisťuje problémy klienta, ktoré sa datujú od počatia až po súčasný stav.

Kontrolná diagnostika 

alebo terapia trvá cca 30 minút. Kontrolnej diagnostike, ako aj terapii musí predchádzať vstupná diagnostika z dôvodu nutnosti zistenia problému.

Jazyk zafarbený potravinami

Jazyk zafarbený potravinami

Pred diagnostikou treba dodržať nasledovné:

» aspoň 3 dni pred diagnostikou si nečistiť jazyk (diagnostika jazyka)

» 1 deň pred diagnostikou nefajčiť, nepiť nápoje a nejesť potraviny, ktoré zafarbujú jazyk (farebné cukríky, lízanky, colu, čierny čaj…) viď obrázok

» v deň diagnostikz piť len čistú vodu, jesť jedlá, ktoré nie sú farbiace, prípadne pálivé alebo inak dráždivé a min. 3 hodiny pred diagnostikou už nejesť ani nežuť žuvačku.

 

Ako sa objednať na diagnostiku TČM:

cez internet – Bratislava:ONLINE rezervácie

alebo telefonicky:

Bratislava na tel. č.: 0905 458 732

CENNÍK  TČM

diagnostika + poradenstvovstupná diagnostika (obvykle) do 60 min.40,00 €/60 min. + každých ďalších 5 min. + 3 €
diagnostika + poradenstvokontrolná diagnostika (obvykle) do 30 min.20,00 €/30 min. + každých ďalších 5 min. + 3 €
terapianeinvazívna akupunktúra – laserpunktúra do 30 min.20,00 €/30 min + každých ďalších 5 min. + 3 €
terapianeinvazívna akupunktúra – laserpunktúra do 60 min.30,00 €/60 min + každých ďalších 5 min. + 3 €