Diagnostika

Diagnostika pulzu

Diagnostika pulzu

Diagnostika podľa TČM

sa opiera o pozorovanie, počúvanie, vypytovanie, pohmat (pulz) a pozorovanie jazyka. Na základe zistených príznakov praktik TČM vytvorí obraz problému a následne navrhne postup na jeho odstránenie. Diagnostika je základom pred nasledovnou terapiou.

Praktik tradičnej čínskej medicíny realizuje diagnostiku buď tradičným spôsobom – osobne, kde sa diagnostika skladá z pohovoru, diagnostiky jazyka a pulzu, alebo realizuje diagnostiku po telefóne, kde je vynechaná diagnostika pulzu.


Vzhľadom na súčasný vývoj epidemiologickej situácie a taktiež na základe Vašich pripomienok a požiadaviek sme sa rozhodli zaviesť novú službu a to online diagnostiku.
Jedna z najdôležitejších pripomienok, hlavne zo strany vekovo starších a mimobratislavských klientov bol rizikový presun mestskou hromadnou dopravou, prípadne diaľkovou dopravou.
Rozhovor počas diagnostiky bude uskutočnený telefonicky. Budeme Vám volať my vo Vami rezervovanom termíne. Diagnostika bude prebiehať presne tak ako pri osobnom kontakte, s výnimkou pulzovej diagnostiky (tá sa cez mobil nedá urobiť). Cena za diagnostiku je znížená oproti pôvodnej sume.
Pred diagnostikou bude potrebné poslať 1 fotografiu tváre, 1 fotografiu postavy (v oblečení) a min. 1 fotografiu jazyka na náš e-mail: objednavka(a)pomozsi.eu. Fotografie jazyka musia byť jasné a ostré, nesmú byť rozmazané. Viditeľný musí byť celý jazyk od špičky ku koreňu. Osvetlenie je vhodné neutrálne biele. Fotografie musia byť zaslané pred diagnostikou.
Objednávku na diagnostiku je momentálne možné realizovať len telefonicky.
Diagnostiku je potrebné vopred uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom na základe nami zaslanej zálohovej faktúry na náš účet SK3802000000003354957954 (bližšie info o našej firme si môžete pozrieť v našich kontaktoch). Suma musí byť pripísaná na našom účte minimálne 24 hodín pred diagnostikou. 

Vstupná diagnostika

trvá 60 až 90 minút. Počas konzultácie praktik TČM zisťuje problémy klienta, ktoré sa datujú od počatia až po súčasný stav.

Kontrolná diagnostika 

alebo terapia trvá cca 30 minút. Kontrolnej diagnostike, ako aj terapii musí predchádzať vstupná diagnostika z dôvodu nutnosti zistenia problému.

Jazyk zafarbený potravinami

Jazyk zafarbený potravinami

Pred fotením jazyka treba dodržať nasledovné:

» aspoň 3 dni pred fotením si nečistiť jazyk (diagnostika jazyka)

» 1 deň pred fotením jazyka nefajčiť, nepiť nápoje a nejesť potraviny, ktoré zafarbujú jazyk (farebné cukríky, lízanky, colu, čierny čaj…) viď obrázok

» pred fotením jazyka si neružovať pery

 

Ako sa objednať na diagnostiku TČM:

telefonicky na tel. č.: 0905 458 732


CENNÍK  TČM

diagnostika + poradenstvo

– cez telefón

vstupná diagnostika (obvykle) do 60 min. 30,- €
diagnostika + poradenstvo

– cez telefón

kontrolná diagnostika (obvykle) do 30 min. 15,- €
diagnostika + poradenstvo

– osobne

vstupná diagnostika (obvykle) do 60 min. 45,- €
diagnostika + poradenstvo

– osobne

kontrolná diagnostika (obvykle) do 30 min. 25,- €

Tradičná Čínska Medicína má viacero nástrojov, ako s problémom bojovať: fytoterapiou, akupunktúrou, dietetikou, masážami a čínskym zdravotným cvičením Gui Gen Qi Gong.

Fytoterapia

Fytoterapia

Fytoterapia – liečenie rastlinami – sa zaoberá využívaním rastlinných liečiv na odstránenie ochorenia. Byliny pochádzajú najčastejšie z Číny, aby bola dodržaná geoautenticita – iné zloženie pôdy, iná klíma. Byliny sa podávajú vo forme TANGov – odvarov, alebo WANov – zlisovaných bylín do guľôčok.

Laserpunktúra

Laserpunktúra

Akupunktúra – využíva pôsobenie ihličiek na akupunktúrne body, ktoré sú vybrané podľa diagnostikovaného problému. Akupunktúra sa aplikuje najčastejšie  1 až 2 krát do týždňa. V našom zariadení ponúkame neinvazívnu akupunktúru – elektropunktúru alebo laser – punktúru, pričom obe sú absolútne bezbolestné. Pri elektropunktúre využívame pôsobenie elektrických impulzov na stimulovanie akupunktúrnych bodov. Pri laserpunktúre sa jedná o svetelný lúč, ktorý pokožku nepoškodzuje, nezahrieva, ale taktiež stimuluje akupunktúrne body.

Dietetika – na udržanie zdravia a harmonizáciu telesných funkcií využíva tradičná čínska medicína tritisíc rokov starý celostný stravovací systém. Hlavná zásada, ktorú je potrebné pri dietetike dodržiavať znie: „Nevhodnou stravou môžeme veľa pokaziť, avšak ak budeme jesť správne, môžeme si polepšiť.“ Preto v dietetike sú odporúčané vhodné i nevhodné potraviny, bez nutnosti sledovania množstva prijatých kalórií a držania radikálnych odtučňovacích kúr.

Čínska masáž - moxovanie

Čínska masáž – moxovanie

Čínska masáž je masáž, pri ktorej sa využíva bankovanie, moxovanie a gua shu. Je vykonávaná podľa individuálnych potrieb  klienta, s prihliadnutím na jeho zdravotný stav. Pri masáži je možné využiť i TDP lampu.

GuiGen QiGong

GuiGen QiGong

Kurzy čínskych zdravotných cvičení Gui Gen Qi Gong sú zamerané na doplnenie energie a spriechodnenie energetických dráh. Sú vhodné pre všetky vekové kategórie, nie sú fyzicky náročné. Po sérii cvičení si klient osvojí cvičebné návyky a cvičiť môže sám doma.